Doświadczony  Nauczyciel i Instruktor Zumby- Dorota(Jedyna i niepowtarzalna!!!) poprowadzi Cię tanecznym krokiem na swoich zajęciach.